1. PRIHLÁSENIE NA KURZ – CVIČENIE
Prihlásenie na kurz alebo rezervácia miesta na cvičenie SMS na číslo +421907137181 v tvare Názov kurzu, Meno, Email (najneskôr do 12.00h v daný deň). Následne Vám bude zaslané potvrdenie o rezervácii.

2. PLATBA ZA KURZ
Kurzovné sa uhrádza prevodom na účet IBAN SK96 1111 0000 0016 8121 1018 alebo v hotovosti na recepcii tanečného priestoru po predchádzajúcom dohovore.

Noví klienti
kurzovné sa uhrádza až po absolvovaní 1. hodiny, ktorá je skúšobná a je spoplatnená. Po jej absolvovaní sa klienti majú možnosť rozhodnúť či budú absolvovať celý kurz.

Ostatní
kurzovné je nutné uhradiť najneskôr 1 týždeň pred začiatkom nového kurzu. V prípade, že kurz nie je plne obsadený, je možné zaradiť sa do prebiehajúceho kurzu po dohovore s majiteľkou tanečného priestoru Lunares. Cena sa vypočíta podľa termínu nástupu do kurzu.

3. STORNO PODMIENKY
V prípade predčasného ukončenia či zrušenia aktivity zo strany tanečného priestoru Lunares – finančná časť za nevyčerpané lekcie bude klientom vrátená v hotovosti alebo na účet v termíne do 2 týždňov po zrušení príslušnej aktivity.

V prípade predčasného odstúpenia z kurzu (za kurz sa považuje aktivita predplatená na obdobie viac ako 2 mesiace) bude klientovi ihneď vystavený voucher na 50% z nevyčerpaných lekcií – hodiny príslušnej aktivity. Voucher je prenosný na iné osoby alebo iné aktivity tanečného priestoru Lunares. Voucher je nutné vyčerpať do určeného termínu.

V prípade odhlásenia sa z workshopu sa vracia platba nasledovne: viac ako 7 dní pred začiatkom 100% z platby, 3 dni pred začiatkom 50% z platby, 24 hodín pred začiatkom 25%, v deň workshopu bez nároku na vrátenie platby. Môžete za seba poslať náhradu.

4. NÁHRADA VYMEŠKANÝCH HODÍN
Neuskutočnené hodiny zo strany tanečného priestoru Lunares budú uskutočnené v náhradnom termíne podľa dohody s majiteľkou tanečného priestoru Lunares. Náhradný termín bude v dostatočnom časovom predstihu oznámený klientom e-mailom/SMS správou. V prípade, že nebude možné uskutočniť náhradnú hodinu, bude klientom vrátená finančná čiastka za nevyčerpanú hodinu.

Ak sa klient/-ka nemôže zúčastniť kurzu – je možné za seba poslať náhradu alebo si vymeškané hodiny nahradiť v inom kurze alebo cvičení. Náhradu je nutné nahlásiť vopred na recepcii tanečného priestoru Lunares, e-mailom: lunares.pezinok@gmail.com, alebo SMS na telefónnom čísle +421907137181.

Vymeškané lekcie je nutné nahradiť do určeného termínu. Nie je možné ich odpočítať z ceny nasledujúceho kurzu, peniaze za nevychodené hodiny sa nepreplácajú. Vo výnimočných prípadoch (zdravotné problémy, tehotenstvo a iné) sa bude náhrada riešiť individuálne.

5. VYHOTOVOVANIE AUDIO A VIDEO ZÁZNAMOV
Audio a video záznamy z kurzov alebo workshopov je možné iba dohode s majiteľkou priestoru a s lektorom kurzu.

6. AKTÍVNY BONUS
Pre tých, ktorí privedú na hodinu nového záujemcu, získajú danú hodinu za polovicu bežnej ceny. Tento bonus je potrebné dojednať si dopredu s majiteľku priestoru. Nie je možné ho žiadať dodatočne.

7. PRENÁJOM PRIESTOROV
Cena prenájmu sa stanovuje dohodou v závislosti od požiadaviek zákazníka. Pri rezervácii priestorov sa skladá záloha 50% z dohodnutej sumy, ktorá sa pri zrušení rezervácie vracia v závislosti od termínu zrušenia.

8. ZDRAVOTNÉ PROBLÉMY
V prípade zdravotných problémov je klient povinný informovať lektora kurzu a taktiež konzultovať vhodnosť pohybovej aktivity s lekárom.

9. AKO SA OBLIECŤ

Na cvičenie je vhodné pohodlné oblečenie a obuv. Na hodiny je potrebné nosiť si topánky na prezutie, ktoré nezanechávajú na podlahe čierne šmuhy.

Pre väčšie pohodlie v šatni je vhodné na hodiny chodiť skôr, aby sa začínalo presne a stihli ste sa pripraviť a prezliecť, kým je predchádzajúca skupina ešte na sále.

10. OTVÁRACIE HODINY

Otváracie hodiny prevádzky sa viažu na aktuálny rozvrh, a zároveň na vopred dohodnutý termín stretnutia. Ak ste sa neprihlásili vopred, nemáme Vám ako oznámiť prípadnú zmenu.

11. INÉ

V ponuke máme veľa aktivít, ale organizujeme iba tie o ktoré je dostatočný záujem.

Každá aktivita je individuálne organizovaná, niektoré kurzy organizujeme my, iné si organizuje lektor sám a náš priestor si iba prenajíma. Lunares – tanečný priestor v tomto prípade poskytuje priestory a internetovú a propagačnú podporu.

Môžem si prísť pozrieť hodinu? Ak máte záujem si prísť niektorú z aktivít vyskúšať, je potrebné sa nám ohlásiť dopredu. Hodiny je možné si vyskúšať a sú spoplatnené. Môžete tak urobiť iba v prípade, že kurz je už otvorený. Lunares – tanečný priestor je otvorený iba v čase keď sa v ňom konajú aktivity, alebo máte dohodnuté stretnutie.

Môžem si prísť pozrieť priestory? Ak máte záujem si prísť pozrieť priestory, dohodnite si stretnutie vopred, mimo tanečných hodín telefonicky +421907137181.

Ak sa k nám chystáte, mimo dohodnutého času, overte si prosím, či tam budeme telefonicky +421907137181.

Sme otvorení nápadom a novým názorom. Svoj názor môžete vyjadriť aj anonymne v našom Dotazníku spokojnosti.

Ak ste našli chybu, budeme radi, ak nás na ňu upozorníte. Ďakujeme.

 

platné od 01.07.2022
LUNARES – tanečný priestor